Gelukkig nieuwjaar!

Na de sinterklaas- en kerstdrukte is het goed om even stil te staan bij alles wat Het Blauwe Hek afgelopen jaar heeft meegemaakt. Het was een jaar met meerdere gezichten. Zo konden we nieuwe klanten, sponsoren én vrijwilligers begroeten, zagen we een bedrijfsleider vertrekken en is er weer ondersteuning in het management bijgekomen. Ook hebben we – met dank aan allen die onze bakkerij een goed hart toedragen – een mooi eindejaarsomzet kunnen noteren. We zijn daarvoor heel dankbaar. Het geeft ons moed en vertrouwen om ook in 2020 onze medewerkers een mooie dagbesteding te kunnen verschaffen.

Natuurlijk kunnen we het nieuwe jaar niet anders beginnen dan een ieder een gezond en zinvol jaar toe te wensen!